Вестник

Вестник "Българска гора" - 2021 г.
СЛБ от 2005 г. издава вестник "Българска гора", където е представено отношението на съюза по различни въпроси, свързани с живота на съюза и проблемите на българското лесовъдство. Вестникът е трибуна на лесовъдската колегия за изразяване на отношение по проблеми, експертни мнения и оценки, свързани с подобряване на дейността на горския сектор.
„Горичка в количка“ тръгна на път През април беше дадено началото на образователната кампания „Горите и климатичните промени“, която е съвместна инициатива на сдружение „Горичка“, и Съюзът на лесовъдите в България и е още една форма на обучение, с която се заема „Горската педагогика“
Съюзът на Лесовъдите в България изпрати предложени за обособяване на самостоятелно горско ведомство до председателите на политическите партии и коалиции. Беше изпратено и становище до г-н Бойко Борисов - Председател на МС на РБ относно Анализ на създадените със специален закони на основание чл. 62, ал. 3 от Търговския закон държавни предприятия за изясняване на характера на осъществяваните от тях дейност.
На 16 декември 2020 г. в Големият колегиум на Министерство на земеделието, храните и горите бяха връчени наградите "Лесовъд на годината" за 2019 г. Епидемичната обстановка наложи отлагането на традиционната церемония по връчването на престижното професионално отличие по време на официалното откриване на Седмижа на гората.

От нашата галерия

+ Виж повече

Вестник

брой 85 / 2022

Последни новини

10.04.2022

Служители на РДГ София и ТП ДГС Самоков отдадоха заслужена почит на лесовъдите и горските работници, дали своя принос за създаването и стопанисването на нови гори и техникоукрепителни съоръжения във водоснабдителния басейн на яз. "Искър".

+ Прочети повече