Вестник

Вестник "Българска гора" - 2011 г.
СЛБ от 2005 г. издава вестник "Българска гора", където е представено отношението на съюза по различни въпроси, свързани с живота на съюза и проблемите на българското лесовъдство. Вестникът е трибуна на лесовъдската колегия за изразяване на отношение по проблеми, експертни мнения и оценки, свързани с подобряване на дейността на горския сектор.
От 12 до 16 октомври 2011г. в Лимасол, Кипър, се проведе годишната среща на Съюза на европейските лесовъди (СЕЛ) и семинар на тема "Приносът на посетителските (екологичните) центрове за повишаване на осведомеността (екологичното образование) на обществото".
Вече действа поредният нов Закон за горите. Очакванията са големи. Каква ще бъде новата насока на нашата горска политика и резултатите от нейното провеждане от тук нататук, вълнува цялата лесовъдска колегия. Досега тя- реформата, не се изразяваше в друго освен в уволнението и местенето на директори и "подновяването" на лесовъдските кадри по места.
По покана на д-р инж, Димитър Вълков- директор на УОСГ "Петрохан"- с. Бързия, на 10 и 11 юни Съюзът на лесовъдите в България, съвместно с Изпълнителната агенция по горите при Министерството на земеделието и храните, проведе първата национална среща на наградените с приза "Лесовъд на годината" и техните подгласници.
На 4 април лесовъдите от цялата страна откриха своята празнична Седмица с тържество в Националния исторически музей. С приветствено слово към присъстващите се обърна д-р Мирослав Найденов- министър на земеделието и храните.
Обявената за Международна година на горите 2011-а ще остане в историята на българското горско стопанство с приемането от Народното събрание и публикуването на новия Закон за горите- 10-ти в най-новата история на България. Необходимо е повече от всякога формулиране и осъществяване на откритата горска политика, в основите на която да се постави връзката между възможностите на горите и нуждите на обществото.

От нашата галерия

+ Виж повече

Вестник

брой 85 / 2022

Последни новини

10.04.2022

Служители на РДГ София и ТП ДГС Самоков отдадоха заслужена почит на лесовъдите и горските работници, дали своя принос за създаването и стопанисването на нови гори и техникоукрепителни съоръжения във водоснабдителния басейн на яз. "Искър".

+ Прочети повече