Вестник

Вестник "Българска гора" - 2016 г.
СЛБ от 2005 г. издава вестник "Българска гора", където е представено отношението на съюза по различни въпроси, свързани с живота на съюза и проблемите на българското лесовъдство. Вестникът е трибуна на лесовъдската колегия за изразяване на отношение по проблеми, експертни мнения и оценки, свързани с подобряване на дейността на горския сектор.
Националното съвещание, посветено на стопанисването на издънковите дъбови гори, се състоя от 8 до 10 ноември. Мероприятието се организира от Министерството на земеделието и храните и Изпълнителната агенция по горите, с участието на зам.-министъра на земеделието...
От 22 до 25 септември в гр. Нодебо, Дания, се проведе XX годишна среша на Съюза на европейските лесовъди (СЕЛ). Домакин на събитието бе Колежът по горско стопанство и лнадшафт към Университета в Копенхаген.
Тази година официалното откриване на Седмицата на гората бе в Стара Загора. На 4 април лесовъдската колегия от цялата страна се събра пред сградата на Общината, за да отбележи за 91-и път своя професионален празник, под мотото "Подобри гората".
На 28-29 януари в Кюстендил бе проведена Национално конференция с международно участие "Перспективи и насоки за стопанисване на изкуствено създадените иглолистни гори"- съвместна инициатива на Министерството на земеделието и храните и Изпълнителна агенция по горите.
След резултатите от дейността на ръководството на Съюза през миналата година трябва да се откроят усилията за запазване на единството на колегията, които ще продължат и през следващата година.

От нашата галерия

+ Виж повече

Вестник

брой 85 / 2022

Последни новини

10.04.2022

Служители на РДГ София и ТП ДГС Самоков отдадоха заслужена почит на лесовъдите и горските работници, дали своя принос за създаването и стопанисването на нови гори и техникоукрепителни съоръжения във водоснабдителния басейн на яз. "Искър".

+ Прочети повече