Вестник

Вестник "Българска гора" - 2012 г.
СЛБ от 2005 г. издава вестник "Българска гора", където е представено отношението на съюза по различни въпроси, свързани с живота на съюза и проблемите на българското лесовъдство. Вестникът е трибуна на лесовъдската колегия за изразяване на отношение по проблеми, експертни мнения и оценки, свързани с подобряване на дейността на горския сектор.
На 6 ноември се състоя второто заседание на Работната група по Националната стратегия за развитие на горския сектор 2013-2020г. (НСРГС). Заседанието бе ръководено от инж. Спас Тодоров (дирекция "Стратегическо планиране" на МЗХ). Той представи резултатите от изготвения от създадените три подгрупи анализ, съдържащ оценка по отделните критерии- количествени и качествени индикатори за устойчиво стопанисване на горите.
През първия ден домакините организираха посещение в горския разсадник Sodra Odlarna във Фалкенберг и в дървопреработващото предприятие Sodra Timber Varo. И двете предприятия са част от Корпорация Sodra, която обединява 51 000 частни собственици на гори в Южна Швеция.
На площада, край величествения паметник на Христо Ботев във Враца, лесовъдите на България на 2 април за 87-и път откриха Седмицата на гората. Гражданството на града дойде да сподели празника. С "Хубава си, моя горо" децата на вокалната група "Щурче" и най-малките възпитаници на врачанската детска градина,...
Изминалата 2011г. ще остане в историята като Международната година на горите по надслов "Гората за хората". Чрез различните мероприятия, които бяха проведени във връзка с това международно събитие, се целеше да се подчертае неизмеримата роля на горите за нашето съществуване.
Нека да ни е честита Новата 2012 година! Нека да сме живи и здрави, да имаме повече сили, воля и желание да работим в името на българската гора! Горското стопанство у нас е в напреднала фаза на реформа, регламентирана в новия Закон за горите.

От нашата галерия

+ Виж повече

Вестник

брой 85 / 2022

Последни новини

10.04.2022

Служители на РДГ София и ТП ДГС Самоков отдадоха заслужена почит на лесовъдите и горските работници, дали своя принос за създаването и стопанисването на нови гори и техникоукрепителни съоръжения във водоснабдителния басейн на яз. "Искър".

+ Прочети повече