Новини

Предложение от Съюза на лесовъдите в България за отделяне на самостоятелно горско ведомство

По решение на Общото събрание на Съюза на лесовъдите в България, председателя на Съюза - проф. д-р Иван Палигоров изпрати предложение до председателите на всички политически партии и коалиции за отделяне на самостоятелно горско ведомство ...


Заседание на Общото сърание на СЛБ

Общото събрание на СЛБ ще се проведе на 04.03.2021 г. от 10,30 часа в зала "Акад. Мако Даков" на централната сграда на Лесотехническия университет, София, бул. „Климент Охридски“ № 10 ...


Делкарация на Съюза на лесовъдите в България

Декларация на Съюза на лесовъдите в България относно необходимостта от продължаване на дейностите по инвентаризация на всички гори, които отговарят на условията за гора по чл. 2, ал. 1 от Закона за горите. ...


От нашата галерия

+ Виж повече

Вестник

брой 85 / 2022

Последни новини

10.04.2022

Служители на РДГ София и ТП ДГС Самоков отдадоха заслужена почит на лесовъдите и горските работници, дали своя принос за създаването и стопанисването на нови гори и техникоукрепителни съоръжения във водоснабдителния басейн на яз. "Искър".

+ Прочети повече