Новини

Подкрепа на СЛБ за запазване на самостоятелността и автономията на Лесо­тех­ническия университет.

Със свое писмо, председателят на Съюза на лесовъдите в България изрази категоричната подкрепа на СЛБ за запазване на самостоятелността и автономията на Лесо­тех­ническия университет. ...


От нашата галерия

+ Виж повече

Вестник

брой 85 / 2022

Последни новини

10.04.2022

Служители на РДГ София и ТП ДГС Самоков отдадоха заслужена почит на лесовъдите и горските работници, дали своя принос за създаването и стопанисването на нови гори и техникоукрепителни съоръжения във водоснабдителния басейн на яз. "Искър".

+ Прочети повече