Новини

Обръщение на СЛБ

Призив, към Българиските държавници да се спре подценяването на проблемите на българските гори, като те намерят подобаващото им се място в ежедневния ред на българските политици. ...


Позиция на Съюза на лесовъдите в България за необходимостта от спешно реформиране на горския сектор в България

На 9 ноември 2021 г. Ръководството на СЛБ изпрати позиция относно необходимостта от спешни действия по реформиране на горския сектор у нас. ...


От нашата галерия

+ Виж повече

Вестник

брой 85 / 2022

Последни новини

10.04.2022

Служители на РДГ София и ТП ДГС Самоков отдадоха заслужена почит на лесовъдите и горските работници, дали своя принос за създаването и стопанисването на нови гори и техникоукрепителни съоръжения във водоснабдителния басейн на яз. "Искър".

+ Прочети повече