Новини

ОБУЧЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИ В СИСТЕМАТА НА ГОРИТЕ ЗА РАБОТА С ДЕЦА „ГОРСКА ПЕДАГОГИКА“

За първи път в България през периода19-23 октомври 2015 г. на територията на УОГС Юндола се проведе обучение по „Горска педагогика – Екологично образование за гората“. Обучението е организирано в сътрудничество между МЗХ, ИАГ, Съюза на лесовъдите в България (СЛБ) и Съюза на европейските лесовъди (СЕЛ) с финансовата подкрепа на ЮЦДП Смолян.


За провеждане на обучението по покана на Съюза на лесовъдите в България като лектори взеха участие г-н Томас Башни и Волфганг Швейгхофер – експерти в областта на горската педагогика от Министерство на земеделието, горите, екологията и управление на водните ресурси в Австрия и проф. Марияна Илиева – преподавател в Лесотехническия университет в София.


Участниците в обучението, представители на Регионалните дирекции по горите, Държавните предприятия и държавните горски стопанства както и четирима студенти от училището по земеделие и горско стопанство в Дижон, Франция бяха запознати с основните принципи и похвати при провеждане на образователни програми с деца за представяне на горите и лесовъдската професия.


В рамките на обучението се проведе и първото практическо занимание с деца от с. Пашово, по време на което участниците в обучението имаха възможност да приложат на практика придобитите умения.

 

От нашата галерия

+ Виж повече

Вестник

брой 85 / 2022

Последни новини

10.04.2022

Служители на РДГ София и ТП ДГС Самоков отдадоха заслужена почит на лесовъдите и горските работници, дали своя принос за създаването и стопанисването на нови гори и техникоукрепителни съоръжения във водоснабдителния басейн на яз. "Искър".

+ Прочети повече