Новини

Отворено писмо

С публикуването на отвореното писмо изпратено от инж. Илия Ангелов в отговор на нападките от страна на проф. Константинов към лесовъдската колегия, СЛБ отправя апел към Вас за активна позиция по изразяваните в медиите непрофесионални и некомпетентни становища и коментари към лесовъдите и лесовъдската професия.

 

От нашата галерия

+ Виж повече

Вестник

брой 85 / 2022

Последни новини

10.04.2022

Служители на РДГ София и ТП ДГС Самоков отдадоха заслужена почит на лесовъдите и горските работници, дали своя принос за създаването и стопанисването на нови гори и техникоукрепителни съоръжения във водоснабдителния басейн на яз. "Искър".

+ Прочети повече