Новини

18-та Годишна конференция на СЕЛ

За втори път България ще бъде домакин на Годишната конференция на Съюза на европейските лесовъди.
Тази година през периода 9-12 октомври за 18-ти път Европейските лесовъди ще се съберат в гр. Несебър, за да отчетат своята дейност през изминалия период и да обсъдят предстоящите събития в областта на горското стопанство на европейско ниво.
Домакини на срещата са Съюзът на лесовъдите в България и Булпрофор. За организирането на събитието съдействие и подкрепа оказват Министерство на земеделието и храните и Югоизточното държавно предприятие в тясно сътрудничество с Изпълнителна агенция по горите, РДГ Бургас и Дирекция на природен парк Странджа.
В програмата на годишната конференция на СЕЛ ще се проведе и семинар на тема „Устойчиво стопанисване на горите при различни форми на собственост“. Нашите колеги от Франция, Германия, Полша и други европейски страни ще споделят своя опит при управлението на горите в своите страни, а от българска страна ще бъде представен българския опит в устойчивото стопанисване на държавните, общинските и частните гори.
Нашите европейски гости ще имат възможност да се насладят на богатото културно и историческо наследство в региона. Освен възможността да разгледат и научат част от хилядолетната история на древния град музей Несебър, ще могат и да посетят най-голямата защитена територия в нашата страна – ПП Странджа.

От нашата галерия

+ Виж повече

Вестник

брой 85 / 2022

Последни новини

10.04.2022

Служители на РДГ София и ТП ДГС Самоков отдадоха заслужена почит на лесовъдите и горските работници, дали своя принос за създаването и стопанисването на нови гори и техникоукрепителни съоръжения във водоснабдителния басейн на яз. "Искър".

+ Прочети повече