Новини

Конференция „Горите и планините – развитие и стопанисване“, Шамбери, Франция 12-14.09. 2012 г.

„Групата за история  на френските гори“ (GHFF) е основана през 1982 г. от петима учени в областта на историята и е част от Института за съвременна и модерна история в Париж, Франция.
Още от самото си основаване, организацията посвещава своята дейност на околната среда и горите.  
Днес организацията наброява повече от 200 човека, между които и много представители на редица европейски страни като Италия, Испания, Германия, Белгия и Швейцария. Членовете на организацията са специалисти в различни области от историци, географи и биогеографи до ботаници, археолози, юристи, социолози и етнолози.  През последните години организацията е отворила своите врати и към представители на държавната администрация.
GHFF е член на IUFRO, Европвйската федерация за екологични изследвания (FERN), а така също на Европейската асоциация за история и околна среда (SEHEN).
Това разнообразие от учени в различни области и от различни държави определя и областта на работа на организацията, като рамките на техните разработки надхвърлят пределите на френските гори и тяхната история.
На всеки три години GHFF организира международни конференции по актуални проблеми, свързани с горите и тяхната история.
Тази година конференцията се проведе под надслов „Горите и планините - развитие и стопанисване“.

От нашата галерия

+ Виж повече

Вестник

брой 85 / 2022

Последни новини

10.04.2022

Служители на РДГ София и ТП ДГС Самоков отдадоха заслужена почит на лесовъдите и горските работници, дали своя принос за създаването и стопанисването на нови гори и техникоукрепителни съоръжения във водоснабдителния басейн на яз. "Искър".

+ Прочети повече