Новини

Годишна конференция СЕЛ 2012 г.

От 10 до 13 май 2012 г., в гр. Халмстад, Швеция, Съюзът на европейските лесовъди (СЕЛ) проведе годишната си конференция. В срещата взеха участие 38 представители на 11 страни - Австрия, България, Кипър, Дания, Финландия, Франция, Германия, Полша, Италия, Швеция и Швейцария. Домакин на конференцията беше Шведската организация на лесовъдите - Sveriges Skogstjänstemannaförbund, SSF

От нашата галерия

+ Виж повече

Вестник

брой 85 / 2022

Последни новини

10.04.2022

Служители на РДГ София и ТП ДГС Самоков отдадоха заслужена почит на лесовъдите и горските работници, дали своя принос за създаването и стопанисването на нови гори и техникоукрепителни съоръжения във водоснабдителния басейн на яз. "Искър".

+ Прочети повече