Новини

Декларация на СЛБ срещу закриване на Топoлово стопанство в гр. Пазарджик

Съюзът на лесовъдите в България изпрати декларация до Министъра на земеделието и храните срещу закриване на Топлово стопанство в гр. Пазарджик.

Пълния текст на декларацията може да намерите на тук.

От нашата галерия

+ Виж повече

Вестник

брой 85 / 2022

Последни новини

10.04.2022

Служители на РДГ София и ТП ДГС Самоков отдадоха заслужена почит на лесовъдите и горските работници, дали своя принос за създаването и стопанисването на нови гори и техникоукрепителни съоръжения във водоснабдителния басейн на яз. "Искър".

+ Прочети повече