Новини

Залесяване Учебно-спортна база на ЛТУ

В периода 26-30.04.2011 г. дружеството на Съюза на лесовъдите при Лесотехническия университет проведе вече станалото традиционно залесяване и облагородяване на територията на Учебно-спортната база на ЛТУ в гр. Несебър. Инициативата тази година бе посветена на Международната година на горите – 2011 и  „Седмицата на гората”. В лесопаркова част бе извършено прореждане на гъстите групи, както и попълване на създадените насаждения и култури, а в парковата част бе извършено необходимото пролетно косене, плевене, почистване и залесяване на нови дървета и храсти. Със специалното внимание на ръководството на ЛТУ и лично на проф. д.с.с.н. Нино Нинов – Ректор на ЛТУ, за да се реши проблемът с летните засушавания в три от секторите на парковата част бе поставено капково напояване, а специално за инициативата за пореден път бе предоставена необходимата растителност - контейнери с фиданки от дървесни и храстови видове, които са произведени в Ботаническата градина с оранжерии на ЛТУ.

 

От нашата галерия

+ Виж повече

Вестник

брой 85 / 2022

Последни новини

10.04.2022

Служители на РДГ София и ТП ДГС Самоков отдадоха заслужена почит на лесовъдите и горските работници, дали своя принос за създаването и стопанисването на нови гори и техникоукрепителни съоръжения във водоснабдителния басейн на яз. "Искър".

+ Прочети повече