Новини

Служители на РДГ София и ТП ДГС Своге почетоха с венци своите предшественици

Във връзка с честване на Седмица на гората 2022 г. под надслов „АЗ ОБИЧАМ ГОРАТА“, служители на Регионална дирекция по горите София и ТП Държавно горско стопанство Своге към Северозападно държавно предприятие ДП, гр. Враца отдадоха заслужена почит на лесовъдите и горските работници, отдали своята енергия и воля за овладяване на ерозионните процеси в района. Събитието се състоя в с. Искрец, общ. Своге пред паметната плоча, поставена на това място на 09 април 2009  г. в знак на признателност към заслужилите лесовъди, по случай 100-годишнината от първите противоерозионни залесявания, чието дело може да се нарече подвиг.
Освен поднасянето на венец беше извършено и символично залесяване. 
Мястото за поставяне на монумента не е избрано случайно, тъй като именно тук по указание на Цар Фердинанд през 1909 г. са залесени първите 80 дка (100 000 броя фиданки). Първата горска служ­ба, създадена през 1918 г., е със седалище в тогавашния административен център - с. Искрец. Имената Селски, Луков и Чурилски дол, Трескавец, Добърчин, Сирищна - са маркери на най-страшните порои на Искърския пролом, върлували на това място до края на 20-те години на ХХ век. С тяхно­то укротяване се заема Секцията по ук­репяване на пороищата и залесяване, съз­дадена в Своге през 1928 година. От 1952 г., когато двете горски служби се обеди­няват, започва големият подвиг на бъл­гарския лесовъд, превърнал урвите на Ис­кърското дефиле в зелен горски рай.

От нашата галерия

+ Виж повече

Вестник

брой 85 / 2022

Последни новини

10.04.2022

Служители на РДГ София и ТП ДГС Самоков отдадоха заслужена почит на лесовъдите и горските работници, дали своя принос за създаването и стопанисването на нови гори и техникоукрепителни съоръжения във водоснабдителния басейн на яз. "Искър".

+ Прочети повече