Новини

Лесовъди от РДГ София и ТП ДГС Самоков отдадоха почит на своите предшественици

Във връзка с честване на Седмица на гората 2021 г. под надслов „Аз обичам гората“, служители на Регионална дирекция по горите София и ТП Държавно горско стопанство Самоков към Югозападно държавно предприятие ДП, гр. Благоевград отдадоха заслужена почит на лесовъдите и горските работници, дали своя принос за създаването и стопанисването на нови гори и техникоукрепителни съоръжения във водоснабдителния басейн на яз. "Искър".

Лесовъдите поднесоха венци и залесиха фиданки около паметната плоча на залесяването във водосбора на яз. "Искър", поставена на 9 април 2008  г. Поставянето на такива плочи край национално значими обекти е по идея на Съюза на лесовъдите в България. В началото на 50-те години на ХХ в. започва строителството на яз. "Искър", язовирната стена е завършена през 1956 г. По това време огромни територии са обезлесени, има силна повърхностна ерозия, големите водни течения донасят наноси в новопостроения язовир. При тези условия специалистите предвиждат 100 години живот на язовира, който бива удължен десетократно с огромния труд на лесовъдите и горските работници.

От нашата галерия

+ Виж повече

Вестник

брой 85 / 2022

Последни новини

10.04.2022

Служители на РДГ София и ТП ДГС Самоков отдадоха заслужена почит на лесовъдите и горските работници, дали своя принос за създаването и стопанисването на нови гори и техникоукрепителни съоръжения във водоснабдителния басейн на яз. "Искър".

+ Прочети повече