Новини

Позиция на Съюза на лесовъдите в България за необходимостта от спешно реформиране на горския сектор в България

На 9 ноември 2021 г. Ръководството на СЛБ изпрати до всички политически партии и коалиции позиция относно необходимостта от спешни действия по реформиране на горския сектор у нас.

В своята позиция изпратена до лидерите на ГЕРБ, БСП, ИТН; ДПС; Коалиция „Демократична България“; Коалиция „Изправи се! БГ“; ВМРО; НФСБ, Продължаваме промяната! Ръководството на Съюза подчертава необходимостта от:

           1. Предприемане на спешна структурно-административна реформа в горския сектор чрез изменение в Закона за горите или приемане на нов закон, насочена във възстановяване единството на ведомството, изпълняващо дейности по управление, контрол и стопанисване на горите у нас;

            2. Преустановяване на порочният начин на функциониране и финансиране на системата, създаден с неуспешната реформа в горския сектор вследствие на приетия през 2011 година нов Закон за горите. Осъществяването на общественополезните дейности и функции на горското стопанство следва да бъде приоритет и трябва да бъде преустановена зависимостта на изпълнението им от добива и продажбата на добитата дървесина от държавните гори.

            3. Да се възстанови практиката за ръководители в горското ведомство и неговите поделения да бъдат назначавани доказани професионалисти с определен за съответната позиция минимален стаж по специалността, признати от лесовъд­ската колегия с безспорни управ­лен­ски качества, морал и авторитет.;

            4. Уъвършенстване на системата за образование, квалификация и преквалификация на работещите, с особен акцент на техниците-лесовъди;

            5. Стартиране на процеса за извършване на първа национална горска инвентаризация и усъвършенстване на инвентаризацията и планирането в горите, независимо от собствеността.

            6. Повишаване на прозрачността в сектора горско стопанство. Откриване на достъпа до системата за информация за горите – обвързване на данните за горите в ГИС, в която всяка информация е обектно привързана и може да бъде достъпна през различни електронни устройства

            7. Създаване на обществени консултативни съвети към всяко равнище на управление – община, област, район за планиране и национално ниво, включващи в състава си представители на всички заинтересовани страни.

            8.  Разработване на дългосрочни и финансово осигурени програми за екологично образование на обществеността.

Пълния текст на позицията можете да прочетете тук.

 

 

От нашата галерия

+ Виж повече

Вестник

брой 85 / 2022

Последни новини

10.04.2022

Служители на РДГ София и ТП ДГС Самоков отдадоха заслужена почит на лесовъдите и горските работници, дали своя принос за създаването и стопанисването на нови гори и техникоукрепителни съоръжения във водоснабдителния басейн на яз. "Искър".

+ Прочети повече