Новини

Лесовъди отдадоха почит на паметта на лесовъдите, посветили живота си на горската професия

   

И тази година, както всяка година по традиция в навечерието на Седмица на гората, лесовъдската колегия отдаде почит на всички лесовъди и горски служители, отдали живота си за горското дело.

„Следва да припомним, че българският лесовъд, със своя висок професионализъм, всеотдайност и гражданска доблест е заслужил уважението и признанието на обществото още в края на XIX век. Лесовъдска ни колегия днес не забравя стореното в миналото и се старае да продължава традициите за умножаване и опазване на нашите гори, за отстояване на достиженията на горското стопанство, изградено в съзвучие с новите реалности.“ се обърна в словото си към всички присъстващи проф. Иван Палигоров, председател на СЛБ. Той изрази благодарност към всеотдайния труд на предците, които с цената на много усилия и жертви са успели не само да запазят, но и да създадат огромни площи нови гори. 
Пред мемориала в двора на Лесотехническия университет с едноминутно мълчание беше отдадена почит на загиналите лесовъди. Венци и цветя бяха положени от проф. Палигоров - председател на СЛБ, членове на съюза, ръководството и експерти от ИАГ, ръководството на ЛТУ, преподаватели, лесовъди-ветерани, приятели на гората.

В своето слово, Председателят на Съюза на лесовъдите в България - проф. Иван Палигоров отново припомни на всички присъстващи: "В горския летопис достойно място са заели пър­ви­те радетели, допринесли за създаването на отде­ле­нието „Надзор на лесовете“ кьм Министерството на финансите през 1879 г. С този акт се поставя началото на организираното горско дело у нас, а историята помни името на Петко Каравелов – минис­тър на финансите, който внася докладите до Алек­сан­дър I – Княз на България за основаване на отделе­ние­то и за назначаване на губернските лесничеи. Помнят се имената на Генко Шойлеков, Михалаки Георгиев, Стефан Дончов, Стоян Брънчев, Христо Раз­суканов, Константин Байкушев, Трифон Цачев, Петко Марков, Георги Петров, Димитър Христов, проф. Тодор Димитров, Димитър Киров, Йордан Митрев, Никола Василев, Петър Манджуков и на много други изявени дейци на лесовъдската наука, на гор­скостопанската практика, допринесли през годи­ни­те за съхраняване и умножаване на зеленото богат­ство на България...."

В края на своето слово проф. Палигоров напомни "Следва да припомним, че българският ле­со­­въд, със своя висок професио­нализъм, всеот­дай­ност и граж­­данска доблест е заслужил уваже­нието и приз­на­ние­то на обществото още в края на XIX и началото н XX век. Лесо­въд­ска ни колегия днес не забравя сторе­ното в миналото и се старае да продължава тра­ди­циите за умножаване и опазване на нашите гори, за отстояване на достиженията на горското стопанство, изградено в съз­вучие с новите реалности."

Пред мемориала в двора на Лесотехническия университет с едноминутно мълчание беше отдадена почит на загиналите лесовъди. Венци и цветя бяха положени от проф. Палигоров - председател на СЛБ, членове на съюза, ръководството и експерти от ИАГ, Регионална дирекция по горите – София, ръководството на ЛТУ, преподаватели и студенти, научни работници от Института по гората при БАН, лесовъди-ветерани, приятели на гората.

  

От нашата галерия

+ Виж повече

Вестник

брой 85 / 2022

Последни новини

10.04.2022

Служители на РДГ София и ТП ДГС Самоков отдадоха заслужена почит на лесовъдите и горските работници, дали своя принос за създаването и стопанисването на нови гори и техникоукрепителни съоръжения във водоснабдителния басейн на яз. "Искър".

+ Прочети повече