Новини

Делкарация на Съюза на лесовъдите в България

ДЕКЛАРАЦИЯ

На 9 декември 2020 г. УС на СЛБ прие декларация относно инвентаризиране на всички гори в земеделски земи, която е изпратена до инж. Мирослав Маринов - Изпълнителeн директор на Изпълнителна агенция по горите.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР,

Съюзът на лесовъдите в България подкрепя позицията на Изпълнителна агенция по горите за инвентаризиране и картиране на всички гори, включително и тези в земеделски земи, като същевременно изразява своето безпокойство от дадените указания, да не се актуализират данните от предходните инвентаризации на горите в земеделски земи.

С това се лишава обществото от извършването на качествена и количествена оценка на горските ресурси в земеделските земи, които са неразделна част от горското богатство на страната ни. Непровеждането на инвентаризацията на тези гори ще затрудни и добросъвестните собствениците на гори, които ще предприемат или са предприели законови действия за промяна на предназначението на своите имотите като горска територия. Ще бъдат затруднени и контролните органи за опазването на тези гори.

С настоящата декларация, изразяваме мнението на членовете на Съюза на лесовъдите в България за необходимостта от продължаване на дейностите по инвентаризация на всички гори, които отговарят на условията за гора по чл. 2, ал. 1 от Закона за горите, независимо от тяхната собственост и дали са отразени или не са в съществуващата карта на горите, картата на възстановената собственост или кадастралната карта.

София, 09.12.2020 г.

Проф. Иван ПАЛИГОРОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ на УС на СЛБ

 

От нашата галерия

+ Виж повече

Вестник

брой 85 / 2022

Последни новини

10.04.2022

Служители на РДГ София и ТП ДГС Самоков отдадоха заслужена почит на лесовъдите и горските работници, дали своя принос за създаването и стопанисването на нови гори и техникоукрепителни съоръжения във водоснабдителния басейн на яз. "Искър".

+ Прочети повече