Новини

Съюзът на лесовъдите в България отбеляза тържествено своята 110-годишнина

На 18.10.2019 г. на Юндола бе проведено тържествено честване на 110 години от основаването на СЛБ, което започна с посещение на  Европейската гора, създадена по време на XII-та годишна среща на ръководството на Съюза на Европейските лесовъди, проведена в България през 2006 г. Бяха поднесени цветя пред паметника на проф. Асен Биолчев. Доц. Георги Костов запозна присъстващите с дейността на бележития лесовъд и университетски преподавател, за приноса му за развитие и утвърждаване на залесяването и борбата с ерозията в България и с развитието на научните изследвания в областта на екологията и горското стопанство у нас и в региона.

В тържественото словото на председателят на СЛБ бе представена накратко историята на изминалите 110 години от основаването, бяха обобщени постиженията, основните резултати, както и насоки за справяне с настоящите и бъдещите предизвикателства. „Съюзът има утвърдени традиции. Стреми се да налага приемственост в отстояването на дългосрочна политика в горското стопанство на България. Да защитава високите етични и морални норми и добродетели на лесовъдската професия за опазване и устойчиво стопанисване на горското богатство на България, за задоволяване на нуждите на общес­итвото и на бъдещите поколения“ бе подчертано в доклада на проф. Палигоров. На специална презентация бяха показани снимки за резултатите от дейността на СЛБ. 

Бяха представени поздравителни адреси изпратени до участниците в честването от Президента на Република България Румен Радев и от Министъра на земеделието, храните и горите – Десислава Танева. Участниците бяха поздравени от:  инж. Мирослав Маринов – Изпълнителен директор на ИАГ при МЗХГ, чл.-кор.проф.д.н. Иван Илиев – Ректор на ЛТУ, проф. д-р Милко Милев – зам.-ректор на ЛТУ, доц. д-р Мариус Димитров – Декан на ФГС на ЛТУ, инж. Али Мареков – Председател на Общински съвет Велинград, инж. Стефан Шулев – Директор на НПГГС „Хр. Ботев“, Велинград, от Президента на Съюза на Европейските лесовъди Михаел Диймър от името на членовете на Президентството  Ерве Немоз-Ражо, Илпо Попути, Томаш Маркиевич - вицепрезиденти, Томас Бачни - секретар, Мортен Густавсон – помощник секретар и д-р Анна Петракиева – ковчежник, от инж. Васил Василев – председател на НС СЛРБ, инж. Тихомир Томанов – изпълнителен директор на АОГ, инж. Антоний Стефанов – президент на БУЛПРОФОР.  

Изпълнителният директор на ИАГ инж. Мирослав Маринов поздрави лесовъдската колегия с годишнината и изрази увереност, че организацията ще допринесе още много за активизиране на работата в горите и за утвърждаване на авторитета на лесовъдската професия. „Има много въпроси, които предстои да бъдат разрешени, свързани с подобряване на условията в горския отрасъл и с развитието на горската политика. Разчитаме на Съюза като проводник на българската лесовъдска мисъл, която пряко или косвено е решаваща за горския отрасъл в нашата страна“, каза инж. Мирослав Маринов по време на тържественото събрание. 

Инж. Стефан Шулев – Директор на НПГГС „Хр. Ботев“, Велинград връчи почетен плакет на СЛБ „За принос в развитието на лесовъдното дело в България“. Почетен плакет бе връчен от инж. Васил Василев от името на НС СЛРБ. Инж. Антоний Стефанов връчи на СЛБ специалната награда на БУЛПРОФОР „За цялостен принос в лесовъдската практика“. 

Във връзка със 110 годишнината Председателят на СЛБ, проф. Иван Палигоров връчи почетни плакети „За принос в развитието и утвърждаването на СЛБ“ на: председателите на СЛБ инж. Богдан Богданов, проф. Никола Колев, д-р инж. Дико Патронов, проф. д.с.с.н Димитър Коларов; на директорите на държавните горски предприятия инж. Пейчо Върбанов, инж. Дамян Дамянов, инж. Ботьо Арабаджиев, инж. Цветко Цветков, инж. Цветелин Миланов и инж. Веселин Нинов, на инж. Мирослав Маринов – Изпълнителен директор на ИАГ, на управителите инж. Георги Драганов – АНДРЕАС ШТИЛ ЕООД и Димитрис Куцукос – АГРОЛАНД БЪЛГАРИЯ, както и на Михаел Диймър – „С благодарност и признателност за укрепване на международния авторитет на СЛБ“.

В честванията взеха участие регионалните директори по горите, директори на природни паркове, представители на държавните горски предприятия, преподаватели от Лесотехническия университет, експерти от Изпълнителна агенция по горите, както и участниците в Първата национална среща на горските педагози в България.

От нашата галерия

+ Виж повече

Вестник

брой 85 / 2022

Последни новини

10.04.2022

Служители на РДГ София и ТП ДГС Самоков отдадоха заслужена почит на лесовъдите и горските работници, дали своя принос за създаването и стопанисването на нови гори и техникоукрепителни съоръжения във водоснабдителния басейн на яз. "Искър".

+ Прочети повече