Новини

Общо събрание на СЛБ

На основание чл. 18, ал. 1 и при условията на чл. 19, ал. 1 и 2 от Устава на СЛБ, Управителният съвет на Съюза свиква Общо събрание на 06.03.2019 г. (сряда) от 10.30 ч. в зала "Академик Мако Даков", в централната сграда на Лесотехническия университет, гр. София, бул. "Климент Охридс" № 10 при следния

ДНЕВЕН РЕД

1. Очтет за дейността на СЛБ и на УС за периода април 2018 - февруари 2019 г.
2. Отчет за изпълнение на бюджете за 2018 г.
3. Приемане на проект за бюджет за 2019 г.
4. Организационни въпроси.

В съответстие с изискванията на чл. 20, ал. 2 от Устава на СЛБ, Управителния съвет определя следната норма за представителство за Общото събрание - чпеновете на УС, плюс един делегат на 150 членове, а при организации с над 150 членове - двама делегати.

 

От нашата галерия

+ Виж повече

Вестник

брой 85 / 2022

Последни новини

10.04.2022

Служители на РДГ София и ТП ДГС Самоков отдадоха заслужена почит на лесовъдите и горските работници, дали своя принос за създаването и стопанисването на нови гори и техникоукрепителни съоръжения във водоснабдителния басейн на яз. "Искър".

+ Прочети повече