Новини

СЛБ регистрирана браншова организация

С Удостоверение № КО-02-741/02.12.2013 г. Министерство на земеделието и храните вписва Съюза на лесовъдите в България като Браншова организация в регистъра на браншовите организации и на националните браншови организации в горския сектор.

От нашата галерия

+ Виж повече

Вестник

брой 85 / 2022

Последни новини

10.04.2022

Служители на РДГ София и ТП ДГС Самоков отдадоха заслужена почит на лесовъдите и горските работници, дали своя принос за създаването и стопанисването на нови гори и техникоукрепителни съоръжения във водоснабдителния басейн на яз. "Искър".

+ Прочети повече