Новини

Среща д-р инж. В.Маринова - зам.министър на МЗХ

На 10.07.2013 г. председателят на Съюза на лесовъдите в България бе приет на среща със зам.-министъра на земеделието и храните д-р инж. Валентина Маринова. Проф. Палигоров представи становището на Управителния съвет на Съюза за нарастващото напрежение в колегията от очакването на евентуални кадрови промени, както и относно необходимостта от промени в нормативната уредба.

От нашата галерия

+ Виж повече

Вестник

брой 85 / 2022

Последни новини

10.04.2022

Служители на РДГ София и ТП ДГС Самоков отдадоха заслужена почит на лесовъдите и горските работници, дали своя принос за създаването и стопанисването на нови гори и техникоукрепителни съоръжения във водоснабдителния басейн на яз. "Искър".

+ Прочети повече