Новини

Общо събрание на Съюза на Лесовъдите в България

По време на проведеното заседание на управителния съвет на Съюза на лесовъдите в България, на 21 ноември 2012 г. бе взето решение Годишното общо събрание на Съюза да се проведе на 06.03.2013 г. от 11.00 часа в сградата на ЛТУ.

 

От нашата галерия

+ Виж повече

Вестник

брой 85 / 2022

Последни новини

10.04.2022

Служители на РДГ София и ТП ДГС Самоков отдадоха заслужена почит на лесовъдите и горските работници, дали своя принос за създаването и стопанисването на нови гори и техникоукрепителни съоръжения във водоснабдителния басейн на яз. "Искър".

+ Прочети повече