Новини

Международен студентски лагер в Гермния

През месец юли 2012 година, с финансовата подкрепа на Съюза на европейските лесовъди (СЕЛ) се проведе шестнадесетия поред международен студентски работен лагер. Лагерът е с продължителност един месец и се провежда в Кастелаун, провинция Рейнланд-Пфалц, Германия.
Чрез Съюза на лесовъдите в България (СЛБ), нашата страна за втора поредна година изпраща свои представители, като тази година това бяха студентите Вилислава Димитрова и Васко Масалджийски от специалност „Горско стопанство“ в Лесотехническия университет. Осен представителите от България, в лагера  участваха още 12 души от общо 11 страни: България, Англия, Уелс, Северна Ирландия, Литва, Испания, Португалия, Хърватия, Финландия, Южна Корея и Канада.
Основната цел на лагера е запознаването на студентите с горското стопанство и културата в района.
През едномесечния си престой в Германия, студените бяха ангажирани с:
•    грижа за младите фиданки и предпазването им от дивеча;
•    почистване и създаване на горски пътеки, почистване около железопътна линия;
•    събиране на дърва за огрев, сортиране и цепене;
•    премахване на храсти и опасни дървета;
•    измервания и оценка на млади култури - вид, височина, диаметър на гръдна височина, качество, жизненост;
•    строеж на мост;
•    определяне на дървета на бъдещето и маркиране на дървета за сеч;
•    грижа за коледни дървета;
•    строеж на защитни огради;
•    поддръжка около къщата за живеене – косене на трева, премахване на плевели, лакиране на пейки.

От нашата галерия

+ Виж повече

Вестник

брой 85 / 2022

Последни новини

10.04.2022

Служители на РДГ София и ТП ДГС Самоков отдадоха заслужена почит на лесовъдите и горските работници, дали своя принос за създаването и стопанисването на нови гори и техникоукрепителни съоръжения във водоснабдителния басейн на яз. "Искър".

+ Прочети повече