Новини

Международна година на горите

         На 2 февруари 2011 г. в Ню Йорк официално беше открита Международната година на горите под надслов „Гора за хората”.  Решението за обявяване на 2011 год. за Година горите е прието с резолюция на Общото събрание на ООН на 20 декември 2006 г.

От нашата галерия

+ Виж повече

Вестник

брой 85 / 2022

Последни новини

10.04.2022

Служители на РДГ София и ТП ДГС Самоков отдадоха заслужена почит на лесовъдите и горските работници, дали своя принос за създаването и стопанисването на нови гори и техникоукрепителни съоръжения във водоснабдителния басейн на яз. "Искър".

+ Прочети повече