Новини

Неприсъствено заседание на Управителния съвет на Съюза на лесовъдите в България на 09.12.2020 г.

На основание изискванията на чл. 24 от Устава на СЛБ на 09.12.2020 г. (сряда) от 10,00 часа ще се проведе неприсъствено заседание на Управителния съвет на Съюза на лесовъдите в България, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Приемане на отчет за дейността на СЛБ за 2020 г.
  2. Приемане на отчет за изпълнение на бюджета за 2020 г.
  3. Приемане на проект за бюджет за 2021 г.
  4. Вземане на решение за свикване на Общо събрание на СЛБ.
  5. Вземане на решение за определяне на норма на представителност в Общото събрание.
  6. Вземане на решение за колективно участие в учредяването на Национална браншова организация.
  7. Разни.

Материалите за заседанието ще бъдат изпратени по ел. поща и публикувани на страниците на в. „Българска гора“.

От нашата галерия

+ Виж повече

Вестник

брой 85 / 2022

Последни новини

10.04.2022

Служители на РДГ София и ТП ДГС Самоков отдадоха заслужена почит на лесовъдите и горските работници, дали своя принос за създаването и стопанисването на нови гори и техникоукрепителни съоръжения във водоснабдителния басейн на яз. "Искър".

+ Прочети повече